بهمن 89 - صراط
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

صراط

ای زن به تو از فاطمه این گونه خطابست

ارزنده ترین زینت زن حــفظ حــجابست

فرمان خـــــدا قول نـــبی، نـص کـــتابست

از بهر زنـــان افــضل طــاعات حــجابست

حجاب و پوشش برای بانوان- به ویژه حجاب برتر- و توجه به حریم عفاف و حراست آن، از اصیل ترین سنگر زنان و از مهم ترین و عمیق ترین و سودمند ترین قانون الزامی آفرینش برای آنها و جامعه است، و به عبارت روشن تر، حجاب و پوشش، سنگر سعادت و پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است، که اگر این سنگر آسیب ببیند و یا فرو ریزد، عوامل سعادت، پاک زیستی و شرافت آنها فرو ریخته، و قطعاٌ آنها بدون این سنگر، در سراشیبی سقوط و انحراف قرار گرفته، و موجب آلودگی خود و جامعه خواهند شد.

با کمال تأسف دنیای غرب و دنباله روهای آنها، این مسأله بسیار مهم اسلامی و اخلاقی را نادیده گرفته، بلکه به عکس با کمال گستاخی بر ضد آن، گام بر می دارند، و آن را عامل تخدیر و رکود و واپس گرایی دانسته، تا آنجا که در دانشگاه های خود، دختران دارای پوشش را اخراج می کنند، و چنین کار ضد بشری را از نشانه های تمدن می دانند، با اینکه: حجاب؛ سنگر حفظ عفت و معرف شخصیت زن و جامعه، سنگر حفظ زیبایی و شکوه زن، سنگر حفظ شخصیت و وقار زن، سنگر حفظ صحیح ارتباط ها و رشته های اجتماعی، سنگر حفظ اخلاق فردی و اجتماعی،و سنگر و دژ خلل ناپذیر، برای حفظ مرزها و شیرازه های روابط مختلف بوده، و کیان خانه و خانواده را از هر گونه انحراف و گمراهی، و به هم پاشیدگی حفظ می کند.

به راستی در چه دنیای جاهلیتی قرار گرفته ایم که دنیای غرب و الگوتراشان غربزده، حتی در کشورهای اسلامی، شکستن چنین سنگر و دژی را علامت ترقی، رشد و تمدن می دانند، و به عکس حجاب و حفظ حریم عفاف را نشانه عقب گرد و واپس گرایی.

دزدان عفت و غارتگران استعمار، برای فریب اذهان، و وسیله قرار دادن زنان به عنوان یک کالا، می خواهند زنان را که نیمی از جامعه انسانی هستند از همین راه، از درون تهی کنند، و با این کار به تهاجم فرهنگی خود ادامه دهند،آنها چنین القا می کنند که:

حجاب؛ زنجیر اسارت بر دست و پای زنان است.

حجاب؛ سدی بر سر راه تکامل آنهاست.

حجاب؛ زنان را در زندان زندگی حبس کرده و آنها را از تعالی و رشد باز می دارد.

حجاب؛ از توسعه علمی، فکری، فرهنگی و هنری زن می کاهد و...

چنانچه نه تنها حجاب اسلامی، این گونه پیامد های شوم را ندارد، بلکه وسیله و سنگر محکمی برای استواری زندگی بانوان بوده و پشتوانه نیرومندی برای آنها در راستای توسعه علمی، فکری، فرهنگی و هنری است.

حق جویان اگر با دیده انصاف و بدون پیشداوری ها به مطالعه این بپردازند، بر لزوم پوشش اسلامی برای زنان، از جهات مختلف اذعان خواهند کرد.و به نصایح حکیمانه و دلسوزانه مصلحان و ناصحان جامعه، گوش فرا می دهند، که آوای ملکوتیشان بلند است که:

هان! ای خواهر، و ای هم کیش و ای هم وطن!

روی سخنم با تو است، تو که از پوشش اسلامی خود غفلت کرده ای، با تو که فرمان خدای را نادیده گرفته ای! با تو که چادرت را کنار گذاشته ای، روسریت را بالا برده ای، و موهایت را نمایان کرده ای، جوراب نازک پوشیده ای و یا کفش صدادار به پا کرده ای! و یا...

آیا می دانی که فرمان آفریدگارت را زیر پا گذاشته ای؟!

آیا می دانی که به تمدن ملی خود پشت کرده ای؟!

آیا می دانی که پرچم اسلام را بر زمین گذاشته ای و به لباس بیگانگان درآمده ای؟

آیا می دانی که زمینه سلطه فرهنگی بیگانه و به یغما رفتن منابع کشورت را بدینوسیله از بین خواهی برد؟

آیا می دانی که بنیان خانواده را سست، و بیماریهای جسمی و روانی بی شماری را برای خود و دیگران ایجاد کرده ای؟

آیا می دانی که اسیر مُد لباس و نمایش تن گشته و آزادیت را فروخته ای؟

آیا می دانی که شخصیت خود را با چشم های هوس آلود هرزه، به مسخره گرفته ای؟

آیا می دانی که به رسالت تاریخی زن در طول تاریخ خیانت کرده ای؟

پس بیدار شو و به اصالت خویش باز گرد. پوشش خود را کامل کن، و خود و جامعه ات را از فوائد حجاب بهره مند گردان.

و این را بدان که:

هر شاخه که از باغ برون آرد سر          در میوه آن طـمع کــند راهگــذر

 

منبع: محمد محمدی اشتهاردی


[ چهارشنبه 89/11/20 ] [ 9:41 عصر ] [ زهرا ] [ نظر ]
درباره وبلاگ

امکانات وب